Стандарти вищої освіти спеціальностей

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 10 – Природничі науки, спеціальність 101 – Екологія Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 10 – Природничі науки, спеціальність 101 – Екологія Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) Читати далі …

Освітні програми

Громадське обговорення освітніх програм кафедри Екології та агрономії Запрошуємо взяти участь в обговоренні та внесенні змін до освітніх програм спеціальностей 101 Екологія та 201 Агрономія.Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів) щодо змісту, форм та методів навчання за освітніми програмами приймаються Читати далі …