Навчальні та робочі навчальні плани

Навчальний план освітньо-професійна програма Екологія спеціальність 101 Екологіядругий (магістерський) рівень підготовки Навчальний план освітньо-професійна програма Екологія спеціальність 101 Екологіяперший (бакалаврський) рівень підготовки Навчальний план освітньо-професійна програма Агрономія спеціальність 201 Агрономіяперший (бакалаврський) рівень підготовки