Стандарти вищої освіти спеціальностей

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 10 – Природничі науки, спеціальність 101 – Екологія Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 10 – Природничі науки, спеціальність 101 – Екологія Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) Читати далі …

Договори про співпрацю

Виробнича та переддипломна практики бакалаврів та науково-виробнича практика магістрів з екології проводиться на промислових підприємствах, в організаціях та установах, де є потреба у фахівцях-екологах. Бази, де проводиться виробнича та переддипломна практики, вибираються за участю студентів з урахуванням можливого місця майбутньої Читати далі …

Практична підготовка

Під час проходження навчальних практик наші студенти подорожують різними куточками України, де проводять біологічні, геологічні, грунтознавчі, топографічні та гідрологічні дослідження. Тут вони мають можливість не тільки здобути певні навички, а й гарно відпочити! На кафедрі екології та агрономії Луцького НТУ Читати далі …

Навчальні та робочі навчальні плани

Навчальний план освітньо-професійна програма Екологія спеціальність 101 Екологіядругий (магістерський) рівень підготовки Навчальний план освітньо-професійна програма Екологія спеціальність 101 Екологіяперший (бакалаврський) рівень підготовки Навчальний план освітньо-професійна програма Агрономія спеціальність 201 Агрономіяперший (бакалаврський) рівень підготовки

Навчально-методичні комплекси

Освітньо-професійна програма ЕкологіяСпеціальність 101 ЕкологіяГалузь знань 10 Природничі наукиОсвітній ступінь бакалавр Освітньо-професійна програма ЕкологіяСпеціальність 101 ЕкологіяГалузь знань 10 Природничі наукиОсвітній ступінь магістр Освітньо-професійна програма АгрономіяСпеціальність 201 Агрономія Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольствоОсвітній ступінь бакалавр