Науково-дослідна робота

Основними напрямками наукової роботи кафедри екології та агрономії є:
– проведення наукових досліджень;
– випуск монографій, навчальних підручників та посібників, публікація наукових праць (статей, доповідей);
–  організація та проведення наукових конференцій та нарад, участь співробітників кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах;
– робота над держбюджетними та позабюджетними науково-дослідними темами;
– участь співробітників кафедри у роботі ради громадських екологічних інспекторів обласного управління Мінекології, консультування та постійна співпраця з державними органами управління в галузі екології, органами місцевого самоврядування, та іншими державними установами та організаціями;
– керівництво науково-дослідною студентською роботою;
-міжвузівське наукове співробітництво.

Наукові напрями кафедри:
1. Агроекологічне та географічне обґрунтування створення ССЗ на території Волинської області (керівник – доц. Мерленко І.М.);

2. Наукове обґрунтування розвитку, функціонування і оптимізації структури екологічної мережі та об’єктів ПЗФ Волині (керівник – доц. Федонюк В.В.).

Співробітники кафедри приймали участь у конференціях, які проводяться в Луцькому НТУ.

Спільно з облдержадміністрацією приймали участь у розробці Програми охорони навколишнього середовища м. Луцька на 2010-2012 роки.

Налагоджено співпрацю з Луцькою міською радою за темою: ”Оптимізація системи збору та утилізації твердих побутових відходів у м. Луцьку та приміській зоні”; з Володимир-Волинською міською радою  – за темою: ”Зниження техногенного впливу полігону твердих побутових відходів на транскордонні території”.

Здійснюється наукова співпраця і консультування фахівцями кафедри державних, громадських та недержавних науково-дослідних установ, виробничих організацій та підприємств м. Луцька та Волинської області:
1) відділу раціонального природокористування і охорони природних ресурсів Луцького міськвиконкому за напрямками:
– робота над екологічним паспортом міста,
– оптимізація організації екологічної освіти та виховання в шкільних закладах освіти м.Луцька.
2)  підприємства “Луцькводоканал” за напрямками:
– основні шляхи та заходи екологічної оптимізації водокористування та водовідведення міста,
– оптимізація якості питної води: сучасні методики.
3) Поліська дослідна станція національного наукового центру “Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н. Соколовського”, за напрямками:
– дослідження екологічного стану ґрунтів Волині,
– проблеми оптимізації стану радіоактивно забруднених земель північних районів області,
– розробка карти агроекологічного районування ґрунтів Волині.
4) Волинський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів та якості продукції “Облдержродючість” за напрямками:
– екологічний моніторинг земель Волині,
– складання кадастру еродованих та порушених земель і ґрунтів Волинської області.
5) Шацького національного природного парку за напрямками:
–  вивчення екологічного стану озера Світязь,
–  розробка схеми екологічного моніторингу оз. Світязь та прилеглої території,
– дослідження мікрокліматичних особливостей території Шацького національного природного парку, що формуються під впливом озера.
6) Волинського регіонального гідрометеоцентру за напрямками:
– здійснення екологічного моніторингу стану атмосферного повітря у м. Луцьку,
– розробка карти екологічного районування стану атмосферного повітря в межах урбоекосистеми Луцька,
– забезпечення стаціонарного моніторингу стану атмосферного повітря в зонах транспортного і промислового напруження.

На базі всіх перерахованих організацій згідно укладених договорів проводиться виробнича практика студентів-екологів та збір і обробка вихідних матеріалів до виконання наукових студентських досліджень, дипломного проектування. У Волинській області ефективно працює громадська екологічна організація „Чисте довкілля Волині”, директором якої є доцент кафедри екології, к. с.-г. н. Мерленко І.М.